Algemene voorwaarden

 

 

Als u gebruik maakt van diensten bij Fotografie By Wilma, gaat u akkoord met alle onderstaande voorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn ook op een offerte van toepassing. Een offerte/ prijsopgave is 14 dgn. geldig.

 

Auteursrecht:

*Fotografie By Wilma behoudt ten alle tijden het auteursrecht.

*Als u foto's plaatst op social media,dient u Fotografie By Wilma te vermelden. Op Instagram en Facebook kunt u hiervoor @fotografiebywilma gebruiken.

*Na het leveren van digitale foto's  is het niet toegestaan om foto's in een andere bewerking te plaatsen op social media. Denk o.a. aan andere uitsnede, filters etc. 

*Bij het boeken van een dienst bij Fotografie By Wilma geeft de klant toestemming, dat Fotografie By Wilma de foto's mag gebruiken voor social media, website en evt reclamemateriaal. Indien u dit niet wilt, dient dit schriftelijk bij fotografie by Wilma kenbaar te worden gemaakt.

 

 

*Fotografie By Wilma kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiele en/of immatariele schade, tijdens of na een fotoshoot, die voor de wederpartij is ontstaan.

*Het is niet mogelijk om RAW bestanden of onbewerkte foto's te ontvangen. Raw bestanden zijn ook niet te koop. De foto's worden door Fotografie By Wilma digitaal geleverd in JPEG formaat. Fotografie By Wilma maakt een selectie uit de foto's van de fotoshoot. Het kan voorkomen, dat bepaalde foto's die u hebt gezien tijdens de fotoshoot, deze niet terugkomen in de kieslijst die u toegestuurd krijgt.

*Fotografie By Wilma bepaalt welke foto's door de selectie komen. 

 

*Fotografie By Wilma is niet verantwoordelijk voor producten/prints en afdrukken die elders gedaan zijn. 

 

De fotograaf doet haar uiterste best om aan de wensen van het bruidspaar te zullen voldoen. De fotograaf kan echter niet garanderen dat  elk moment wordt vastgelegd. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat die klant voor ogen had. 

 

Indien fotograaf tijdens de uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden voor verminderde resultaten als gevolg hiervan.

 

Cadeaubon:

*Fotoshoots die cadeau zijn gedaan, kunnen niet ingewisseld worden voor geld of geretourneerd worden.

*De cadeaubon geeft een waarde weer. Als er na aankoop van deze cadeaubon een prijswijziging plaatsvindt, dan dient het prijsverschil bij betaald te worden om gebruik te kunnen maken van de service.

*De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de cadeaubon.

 

*Bij slecht weer zal de fotoshoot worden verzet. Dit kan op dezelfde dag nog gewijzigd worden. Uiteraard wordt het goed in de gaten gehouden om een zo goed mogelijke beslissing hierin te kunnen maken.

 

*Fotografie By Wilma kan niet aansprakelijk worden gesteld, bij het leveren van minder of minder goede foto's dan normaal gesproken, door onvoorziene omstandigheden.

Fotografie By Wilma is niet aansprakelijk voor het niet leveren van al het fotomateriaal. Bijvoorbeeld door het ontbreken van een bestand, een mislukte opname, of door spullen die gestolen worden op locatie.

 

KLACHTEN
Alle klachten met betrekking tot de levering, kwaliteit of een andere klacht dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na levering, schriftelijk aan Fotografie By Wilma te worden meegedeeld.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Fotografie By Wilma is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Fotografie By Wilma of door hen ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

 

Annuleren:

*Annuleren kan alleen via mail.

Annuleren dient minimaal 48 uur tevoren van de gemaakte boeking.

Indien de gemaakt afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, behoudt Fotografie By Wilma zich het recht om 50% door te berekenen aan klant.

 

*Fotografie By Wilma behoudt zich het recht een fotoshoot te annuleren met geldige reden. Fotografie By Wilma doet haar uiterste best om gemaakte afspraken na te komen. Fotografie By Wilma is niet verplicht vervanging te regelen, als hiervoor genoemde aan de hand is. Wel heeft Fotografie By Wilma een groot netwerk om haar heen en zal haar uiterste best doen om vervanging te regelen.

 

Betaling:

Wanneer de betaling binnen is, is de boeking definitief. Producten worden pas geleverd als de betaling binnen is.

Voor een bruiloft wordt er een aanbetaling van €150,00 gevraagd. Zodra deze binnen is, wordt de datum vastgelegd. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op de totaal factuur. 

 

Annulering trouwfotografie: Indien na akkoord en aanbetaling te hebben voldaan, aanstaand bruidspaar de trouwfotografie wilt annuleren, behoudt Fotografie By Wilma het recht om de aanbetaling van 150 euro te behouden. deze zal niet terug geboekt worden naar aanstaand bruidspaar.

 

Levering foto's

Digitale foto's van een fotoshoot worden binnen ongeveer 3 weken geleverd. Digitale foto's van de trouwdag worden binnen ongeveer 4- 8 weken geleverd. Indien de levertijd zal afwijken, wordt dit schriftelijk kenbaar gemaakt.

De levertijd van een album duurt ongeveer 4 weken, nadat er schriftelijk akkoord is gegeven op het ontwerp. Fotografie By Wilma is niet aansprakelijk voor vertraging bij de leverancier. Ook bij een verstrekte prijsopgave van een album is een geldigheidsduur van 14 dagen.

 

De tarieven op de website van Fotografie By Wilma zijn excl. reiskosten van €0,27 per gereden kilometer en exclusief evt. parkeerkosten.

 

Een offerte is 14 dagen geldig. Bij akkoord dient deze binnen 14 dagen ondertekend terug te worden gestuurd.